Biuro reklamy TVP

Blok jednoreklamowy

Reklama klienta jest wyemitowana jako jedyna w bloku reklamowym, poprzedzonym oprawą „TYLKO JEDNA REKLAMA”. 

W opcji istnieje możliwość takiego ułożenia programu, by ten blok był jedyną pozycją komercyjną (z wyłączeniem wskazań sponsorskich) pomiędzy audycjami (blok superekskluzywny). W zależności od kreacji, notowano zwiększoną wiadomość spontaniczną, wspomaganą i zapamiętanie elementów reklamy, w porównaniu do klasycznego spotu. Skala przyrostu wahała się dla różnych wymiarów od 52% - 86% dla polskiego eksperymentu 4P z 2006 roku po 50% - 114% dla eksperymentu Uniwersytetu w Erfurcie dla IP Deutschland RTL z 2002 r. Eksperyment 4P wykazał też bardzo wysoką akceptację tej formy przez widzów: 68% z nich zadeklarowało, że ta forma podoba im się bardziej, niż standardowy spot. Forma dostępna tylko dla sprzedaży według cennika taryfowego (ZCP). Obowiązuje minimalna długość filmu (30”). Dla bloku ekskluzywnego dopłata wynosi 30”. Możliwe ograniczenia dostępności ze względu na wykupione pozycje w bloku. Cena bloku superekskluzywnego jest ustalana indywidualnie, w oparciu o m.in. pierwotną długość otwartych lub planowanych do otwarcia w tym paśmie bloków reklamowych oraz ich ceny. Możliwe ograniczenia dostępności ze względu na układ programu.