Biuro reklamy TVP

Kompresja obrazu

Reklama emitowana jest w bloku jednoreklamowym, wydzielonym z programu nie za pomocą opraw przed i po reklamie, a poprzez ekspozycję napisu „REKLAMA” w trakcie całego czasu trwania spotu. 

Dodatkowo, TVP może umieszczać na części ekranu treści z „ostatniej chwili”, wpływające na większą skuteczność reklamy (np. symboliczną prognozę pogody przy reklamie wyjazdów do ciepłych krajów późną jesienią w Polsce). W zależności od kreacji, notowano zwiększoną wiadomość spontaniczną, wspomaganą i zapamiętanie elementów reklamy, w porównaniu do klasycznego spotu. Skala przyrostu wahała się dla różnych wymiarów od 8% - 13% dla polskiego eksperymentu 4P z 2006 roku po 50% - 156% dla eksperymentu Uniwersytetu w Erfurcie dla IP Deutschland RTL z 2002 r. Eksperyment 4P wykazał też bardzo wysoką akceptację tej formy przez widzów: 67% z nich zadeklarowało, że ta forma podoba im się bardziej, niż standardowy spot. Forma dostępna tylko dla sprzedaży według cennika taryfowego (ZCP), obowiązuje dopłata 30%, możliwe ograniczenia dostępności ze względu na układ programu. W przypadku umieszczania przez TVP treści „z ostatniej chwili”, cena produkcji i emisji jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju zlecenia.