Biuro reklamy TVP

Road blocking

Reklamy klienta są emitowane równocześnie na TVP1 i TVP2 w blokach rozpoczynających się o tej samej porze.

 W opcji istnieje możliwość takiego ułożenia programu, by te dwa konkretne spoty reklamowe zostały wyemitowane dokładnie o tej samej godzinie z tolerancją 5 sekund (road bloking precyzyjny). W badaniu rzeczywistej kampanii opartej na tej formie (Gfk, 2010) zanotowano trzykrotnie wyższą świadomość spontaniczną reklamy w porównaniu do najlepszego pod tym względem spotu z sąsiadującego bloku reklamowego. Zanotowano także rekordowo wysoką akceptację: dla 86% widzów jest to „zdecydowanie” lub „raczej” bardziej podobająca się forma niż zwykły spot. Bardzo pozytywnie oceniono także reklamowany produkt i produkującą go firmę („chciałbym mieć…”, „lubię…”, „dla mnie…” na poziomie 73%-74% odpowiedzi). Forma dostępna tylko dla sprzedaży według cennika taryfowego (ZCP), obowiązuje dopłata 20% do ceny każdego ze spotów, możliwe ograniczenia dostępności ze względu na układ programu. Road blocking precyzyjny jest możliwy wyłącznie w pasmach wskazanych przez TVP, obowiązuje dopłata 80% do ceny każdego ze spotów.