Biuro reklamy TVP

Reklama wariantowa

TVP emituje jeden z kilku przedstawionych przez klienta filmów reklamowych, w zależności od wystąpienia wcześniej określonego zdarzenia (np. gratulacje dla zwycięskiej drużyny w zależności od wyniku meczu). Forma reklamy wizerunkowej, pozwalająca na uzyskanie w oczach widzów wielokrotnie silniejszej identyfikacji z wybranym zdarzeniem, jak też przyciągnięcie uwagi ze względu na efekt zaskoczenia. Forma dostępna tylko dla sprzedaży według cennika taryfowego (ZCP), obowiązuje dopłata 50%, możliwe ograniczenia dostępności ze względu na układ programu i wybrany rodzaj zdarzenia.