Biuro reklamy TVP

Pakiet kosztu za punkt

Podstawą rozliczenia jest cena jednego punktu ratigowego podawana co miesiąc przez TVP. 

Przy tej formie gwarancji podlega suma zakupionych GRP i przyjęte CPP, natomiast szczegółowy media plan jest ustalany przez nadawcę i nie podlega gwarancji. Korzystający z pakietu ratingowego reklamodawca ma możliwość rozliczania się według wielkości widowni bez konieczności jakichkolwiek deklaracji ze swojej strony, niezbędnych przy porozumieniu dla Pakietu KZP.