Biuro reklamy TVP

Lokowanie

Jest formą pozwalającą na przedstawienie promowanego produktu lub usługi w najlepszym ze wszystkich możliwych w telewizyjnym komunikowaniu komercyjnym sposobów – wewnątrz właściwej audycji.

 Obecność produktu w audycji gwarantuje nie tylko najsilniejsze z możliwych zaangażowanie widzów, ale także jego prezentację w bardzo pozytywnym kontekście. W tej formie możliwości pokazania specyficznych cech i zastosowania produktu są dużo większe niż w pozostałych. Badania wskazują, że ta forma promocji jest też postrzegana przez widzów jako najbardziej wiarygodna. W konsekwencji efektywność lokowania może być bardzo wysoka przy relatywnie niskim jego koszcie. Wycena lokowania produktu jest zależna m.in. od sposobu prezentacji produktu lub usługi, liczby prezentacji, samej audycji, okresu i pory jej emisji i jest ustalana indywidualne drogą negocjacji Lokującego i TVP.