Biuro reklamy TVP

Ponad 100 beneficjentów akcji „Reklama Dzieciom” !

png
Ponad 100 organizacji dostało pieniądze w 23. edycji charytatywnej akcji „Reklama Dzieciom” organizowanej przez TVP, która przyniosła 1,48 mln złotych. Dochód z akcji został w całości podzielony między ubiegające się o pomoc instytucje, stowarzyszenia i fundacje, które na co dzień wspierają najbardziej potrzebujące chore dzieci.

Specjalny charytatywny blok reklamowy został wyemitowany w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, tuż po głównym wydaniu „Wiadomości”, a wpływy z niego zależały od oglądalności. Dzięki intensywnej kampanii promującej akcję, blok „Reklama Dzieciom” obejrzało prawie 4 miliony osób, a udziały w widowni wyniosły 25%. Przychód z akcji wyniósł rekordowe 1,48 mln złotych!

Serdecznie za to dziękujemy wszystkim widzom TVP1!

Dochód z akcji podzielono między te placówki, które zgodnie z zasadami złożyły do 31 grudnia 2015 r. odpowiedni wniosek w Biurze Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej. Pieniądze trafią do tych, którzy pomagają systematycznie chorym dzieciom: stowarzyszeń, fundacji, specjalnych ośrodków wychowawczych, zespołów szkół specjalnych i instytucji opiekuńczych.

Dofinansowanie przeznaczono na: organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin biednych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, patologicznych, czy rodzin wielodzietnych, dofinansowanie kompleksowej rehabilitacji oraz terapii dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością, organizacje i przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-terapeutycznych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. wyposażenie sal terapii integracji sensorycznej, sal do terapii EEG Biofeedback, czy zakup sprzętu specjalistycznego do rehabilitacji ruchowej oraz sprzętu do terapii wzroku, słuchu  i mowy).

W tym roku akcję wsparły  firmy: Orange, Unilever, Tesco, Colian, Procter & Gamble DS Polska, Volkswagen Group Polska, Jeronimo Martins.

W imieniu dzieci, do których trafią pieniądze z akcji, dziękujemy! Dzięki tegorocznym reklamodawcom z pomocy w tym roku skorzysta ponad sześć  tysięcy dzieci!

Więcej informacji, w tym lista beneficjentów, na www.reklamadzieciom.tvp.pl