Biuro reklamy TVP

Cennik Październik

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy sprzedaż czasu reklamowego na październik 2017 we wszystkich antenach TVP.
Sprzedaż czasu antenowego rozliczanego wg cennika (ZCP) będziemy prowadzili do 22.09.2017 do godz.18:00.
Zamówienia na pakiety KZP będziemy przyjmowali do 20.09.2017 do godz.18:00. Oferty przysłane po tym terminie będą rozpatrywane w drugiej kolejności.

18 października o godz.20:30 wyemitujemy w TVP1 kolejny mecz Ligi Mistrzów.
Opłaty specjalne za pozycje w wybranych blokach reklamowych przy meczu wynoszą:
- pozycja 1 w bloku PO I połowie, dopłata 5 000 zł
- pozycja 99 w bloku PRZED II połową, dopłata 5 000 zł

- pozycja 2 w bloku PO I połowie, dopłata 3 000 zł
- pozycja 98 w bloku PRZED II połową, dopłata 3 000 zł

Opłaty specjalne nie podlegają indeksacji oraz nie mają do nich zastosowania opusty wynegocjowane z danym Reklamodawcą na 2017 rok.

UWAGA! Przez „cenę ostateczną emisji” rozumie się cenę emisji filmu reklamowego uwzględniającą opusty wynegocjowane z Reklamodawcą na 2017 rok, w tym dopłatę za miejsce w bloku, powiększoną o wysokość opłaty specjalnej.

Zespół Biura Reklamy TVP

  • xls Plik do pobrania